eSTATISTIKA

eStatistika je orodje, ki smo ga razvili v okviru projekta dLib.siPlus in je namenjeno spremljanju statistike uporabe vašega gradiva. Statistične podatke uporabe beležimo od 1.1.2011 dalje, obdobje od 15.11.2010 do 31.12.2010 pa velja za testno obdobje. Statistični podatki vašega objavljenega gradiva pa niso vezani na omenjene datume in jih beležimo od septembra 2009.

Možnosti statističnih pregledov, ki vam jih to orodje ponuja je statistika vpogledov v vsebino, statistika vpogledov v metapodatke in statistika najpogostejših iskanj. S klikom na posamezno ikono se vam odpre statistično poročilo, ki je izdelano glede na uporabo vašega gradiva in se izdeluje za pretekli dan.

Zavihek Statistika

Vpogledi v vsebino

Statistično poročilo vam ponuja številčne in grafične prikaze o tipu in številu vpogledov v vsebino. Statistične podatke vpogledov si lahko ogledate za posamezen dan, mesec , leto. Ponuja tudi skupen pregled vpogledov v vsebine za vse dni v mesecu in vse mesece v letu. Poleg omenjenega lahko tu vidite tudi vpoglede v vsebine vašega gradiva v primerjavi z vpogledi v vsa gradiva na portalu dLib.si.

Vpogledi v metapodatke

Statistično poročilo vpogledov v metapodatke ponuja deset najbolj pogosto vpogledanih metapodatkov za posamezen dan, mesec ali leto ter oglede po dnevih v posameznem mesecu in posameznih mesecih v letu. Grafično je prikazan tudi vaš delež vpogledanih metapodatkov v primerjavi z vpogledi v metapodatke na portalu dLib.si.

Najpogostejša iskanja

Statistika iskanj po vašem gradivu je vezana na nov, lokalni mini iskalnik, zato je menjava že obstoječih mini iskalnikov za to statistiko nujna.

Statistično poročilo ponuja deset najpogostejših iskanj po vašem gradivu za posamezen dan, mesec ali leto ter iskanja po dnevih v mesecu in posameznih mesecih v letu. Grafično je prikazan tudi vaš delež iskanj v primerjavi z vsemi ostalimi iskanji na portalu dLib.si.Zavihek Gradivo

Vaše objavljeno gradivo

V statističnem poročilu je številčno in grafično predstavljena količina vašega objavljenega gradiva na portalu dLib.si. Seznam gradiva je urejen po skupinah in podskupinah, tako kot jih lahko najdete tudi na portalu. S klikom na posamezno podskupino se odpre podrobnejši izpis izbranega gradiva. V poročilu je grafično prikazan tudi delež vašega gradiva v primerjavi z vsem gradivom na portalu dLib.si. Statistične podatke objavljenega gradiva beležimo od septembra 2009.